2017 yılına ilişkin mesken kira gelirleri
Tek Bağımsız Denetim ve Yeminli Mali Müşavirlik Ltd. Şti.

2017 Yılına İlişkin Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi
2018 Yılına İlişkin Kira Gelirlerinin Vergilendirilmesi


Mesken Kirası Yıllık Tutarını Giriniz
İşyeri Kirası Yıllık Tutarını Giriniz Brüt mü?   Net mi?

Mesken kira geliri 3.900 TL'den aşağı ise beyanname verilmez.

Vergileme Yöntemini Seçiniz:  Götürü Gider Usulü  Gerçek Gider Usulü

Giderler Belgeli giderler için açıklama
İndirimler Bağkur, Sağlık Harcamaları, Eğitim Harcamaları için açıklama

 


İstisna tutarı 3.900 TL olarak ve götürü gider yönteminde oran %15 olarak uygulanmıştır.
30.000 TL ila 70.000 TL arasındaki tarife oranı %27 olarak uygulanmıştır.
Bu program Yeminli Mali Müşavir Eser Sevinç tarafından hazırlanmıştır.